Sibiřský husky (siberian husky)

Podmínky k chovnosti

• Uchovňuje se od 15 měsíců, k chovu je možno využít zvířata od 18 měsíců.

• Povinné je RTG vyšetření kyčlí (od 15 měsíců věku), pro chov je povolen stupeň 0/0, 0/1, 1/0 a 1/1. Jedinci s positivním nálezem se smí spojovat pouze s partnery s nálezem negativním.

• Prodloužení chovnosti feny je vzhledem k dlouhověkosti SH možné maximálně až o 2 roky, avšak pouze 1x. Potřebná k tomu je písemná žádost chovatele a aktuální potvrzení veterináře o způsobilosti dotyčného zvířete odchovat štěňata.

• Nelze navzájem spojovat dva chovné jedince, kteří mají v bonitačním kódu (T2) v části R-Typ bod 3 nebo 4 a rovněž tak dva jedince, kteří mají v této části bod 6.

Další požadavky na chovného jedince viz. bonitační karta.